Call for Papers AXIS. Revistă de Studii Religioase

AXIS. Revistă de Studii Religioase lansează apel la contribuții pentru numărul 3 (2014). Articolele pot fi redactate în limbile română, engleză sau franceză și vor fi alese spre publicare în urma unui proces de blind peer review. Termenul limită pentru trimiterea articolelor este 19 aprilie 2014. În momentul trimiterii asigurați-vă că ați inclus următoarele informații: nume, instituție de afiliere, statut (student, absolvent, profesor, cercetător), domeniul/domeniile de cercetare și adresă de e-mail.

AXIS. Revistă de Studii Religioase este un proiect apărut în cadrul masteratului interdisciplinar Studii Religioase – Texte și Tradiții, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București și încurajează abordarea interdisciplinară a fenomenului religios, studiat din perspectivă ştiinţifică şi neconfesională. Revista este deschisă atât articolelor axate pe studii umaniste (istoria religiilor, religii comparate, filozofie, sociologie, psihologie, filologie, științe politice, antropologie etc.), cât și celor provenite dinspre știintele naturii, unul din punctele pe care proiectul le propune fiind acela de a facilita dialogul dintre știintă și spiritualitate. Scopul revistei AXIS este de a crea o punte de legătură atât între cercetătorii fenomenului religios, cât și între aceștia și publicul românesc interesat în a-și lărgi viziunea asupra domeniului spiritual și de a deveni un mijloc de comunicare şi exprimare pentru cercetători, profesori, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi absolvenți.

AXIS apare bianual și este deschisă tuturor celor care doresc să publice rezultatele cercetărilor personale în domeniul studiilor religioase, inclusiv capitole din lucrări de licență, disertație.