Call for papers AXIS. Revistă de Studii Religioase

AXIS. Revistă de Studii Religioase lansează apel la contribuții pentru numărul VI (Decembrie, 2015). Articolele pot fi redactate în limbile română, engleză sau franceză și vor fi alese spre publicare în urma unui proces de blind peer review. Termenul limită pentru trimiterea articolelor este 10 octombrie 2015.

În momentul trimiterii asigurați-vă că ați inclus următoarele informații: nume, instituție de afiliere, statut (student, absolvent, profesor, cercetător), domeniul/domeniile de cercetare și adresă de e-mail de contact.

AXIS. Revistă de Studii Religioase este un proiect care încurajează abordarea interdisciplinară a fenomenului religios, studiat din perspectivă ştiinţifică şi neconfesională. Revista este deschisă atât articolelor axate pe studii umaniste (istoria religiilor, religii comparate, filozofie, sociologie, psihologie, filologie, științe politice, antropologie etc.), cât şi celor provenite dinspre ştiintele naturii, unul din punctele pe care proiectul le propune fiind acela de a facilita dialogul dintre ştiintă şi religie.

Scopul revistei AXIS este acela de a crea o punte de legătură între cercetătorii fenomenului religios, dar şi între aceştia şi publicul interesat în a-şi lărgi viziunea asupra domeniului studiilor religioase, şi de a deveni un mijloc de comunicare şi exprimare pentru cercetători, profesori, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi absolvenţi.